چه میشه کرد ... - دوشنبه 07 دی 1394 - 2:49
زندگی یا بردگی؟؟ - شنبه 23 آبان 1394 - 11:37
So I'm Back - شنبه 23 آبان 1394 - 5:34
People change just like seasons - جمعه 23 مرداد 1394 - 5:46
......... - شنبه 17 مرداد 1394 - 12:41
لحظه ای تامل... - چهارشنبه 14 مرداد 1394 - 9:06
آرزو - یکشنبه 11 مرداد 1394 - 1:18
بیا زندگی با عشق را بیاموزیم... - شنبه 10 مرداد 1394 - 9:10
خدایا... - جمعه 09 مرداد 1394 - 10:35
تولد... - جمعه 09 مرداد 1394 - 10:34
خستم... - پنجشنبه 08 مرداد 1394 - 9:54
عشق یا هوس...تو بگو - سه شنبه 06 مرداد 1394 - 10:29
زندگی از نو... - دوشنبه 05 مرداد 1394 - 6:09
گذر زمان... - شنبه 03 مرداد 1394 - 5:34
همه چیز آروم - جمعه 02 مرداد 1394 - 12:53
دلتنگی... - جمعه 02 مرداد 1394 - 12:18
بازگشت... - جمعه 02 مرداد 1394 - 11:49
زندگی بی عشق... - دوشنبه 29 تیر 1394 - 4:43
افکار... - یکشنبه 28 تیر 1394 - 2:21
عشق و زندگی... - یکشنبه 28 تیر 1394 - 6:38
ی صبح دیگه - یکشنبه 28 تیر 1394 - 3:41
من یا ذهن خرابم ؟! - شنبه 27 تیر 1394 - 7:47
به یادت... - شنبه 27 تیر 1394 - 3:50
پست ثابت - شنبه 27 تیر 1394 - 1:34
مینویسم... - شنبه 27 تیر 1394 - 11:55
دوباره ... - شنبه 27 تیر 1394 - 9:53
... - شنبه 27 تیر 1394 - 6:55
زندگی یا ... - شنبه 27 تیر 1394 - 1:10
خسته شدم... - جمعه 26 تیر 1394 - 11:36
صبح... - جمعه 26 تیر 1394 - 7:01
ذهن خراب... - جمعه 26 تیر 1394 - 3:11